„Alarm zdrowotny” z powodu bezrobocia wśród młodych Hiszpanów.

Raport opracowany na zlecenie WHO bije na alarm wobec konsekwencji zdrowotnych, jakie zagrażają młodemu pokoleniu z powodu 52-procentowego bezrobocia wśród młodych Hiszpanów do 25. roku życia. Raport dotyczy nierówności w Europie w dziedzinie ochrony zdrowia. Autor, Michael Marmot, który jest dyrektorem Instytutu Ochrony Zdrowia University College London, w swym raporcie sporządzonym na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podkreślił, iż rząd hiszpański powinien zastosować środki ochrony socjalnej w celu uniknięcia katastrofy zdrowotnej młodego pokolenia, dotkniętego najwyższym w Europie bezrobociem.

Stoi ono wobec podwyższonego zagrożenia chorobami psychicznymi i wysoką śmiertelnością – twierdzi Marmot.

„Jest rzeczą pilną zastosowanie polityki gospodarczej i społecznej, które zagwarantowałyby młodym Hiszpanom przyszłość” – pisze brytyjski uczony, dodając, że podobny problem występuje w Portugalii i Grecji.

„Hiszpański rząd powinien przeciwstawić się +trojce europejskiej+ i wytłumaczyć jej, że nie powinna forsować posunięć, które wyrządzają szkodę ludności” – czytamy w jego raporcie.

Na długą metę, według raportu sporządzonego dla WHO, bezrobocie jest szkodliwe dla zdrowia, a nawet niezbyt długi okres bezrobocia „wywołuje problemy ze zdrowiem psychicznym”.

Śmiertelność wśród długotrwale bezrobotnej młodzieży jest – według raportu – „o 20 proc. wyższa niż wśród osób pracujących”.

„Rośnie również liczba samobójstw”, proporcjonalna do skali bezrobocia – ostrzega brytyjski uczony.

Jego zdaniem „wszystkie kraje Europy, zarówno bogate, jak i biedne są w stanie podnosić zdrowotność swych społeczeństw, ponieważ jest to tylko kwestia priorytetów”.

„Niewielka interwencja w pierwszych latach życia dziecka dla zapewnienia mu lepszego dostępu do edukacji i lepszych warunków zdrowotnych może dać znakomite rezultaty, ponieważ rozwój osobowości takiego dziecka w późniejszych latach jest znacznie lepszy” – powiedziała przy omawianiu raportu Zsuzsanna Jakab, dyrektorka europejskiego biura WHO. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>