ADHD i ADD ! . Terapia musi być kompleksowa- radzą psycholodzy ! .

W ostatnich latach jednym z najczęściej badanych schorzeń stały się ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej) oraz zaburzenia koncentracji uwagi – ADD…..

 Dr Małgorzata Święcicka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że terapia u dotkniętych nimi dzieci musi być kompleksowa.
ADHD jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń wieku rozwojowego. Ocenia się, że występuje u 3-20 proc. dzieci. Cechą charakterystyczną zespołu jest występowanie trwałych wzorców zachowania, utrzymujących się przynajmniej przez 6 miesięcy i przejawiających przede wszystkim jako: zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna impulsywność i nadruchliwość.  Nasilenie powyższych objawów jest niewspółmierne do wieku i poziomu rozwoju oraz utrudnia funkcjonowanie dziecka w otoczeniu. "Trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej są jednym z poważniejszych problemów dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej – wyjaśnia Małgorzata Święcicka z UW. – Uniemożliwiają im prawidłową adaptację do wymagań szkolnych oraz osiąganie satysfakcji z kontaktów z innymi osobami". Dzieci z zespołem nadpobudliwości często inicjują konflikty z rówieśnikami, mają skłonności do zachowań agresywnych, wymuszających i dominujących. Ich zachowanie wpływa nie tylko na samo dziecko, ale również mocno oddziałuje na grupę, w której ono funkcjonuje. Zaobserwowano, że dzieci z ADHD w wieku szkolnym, podczas zajęć często przeszkadzają innym, nie stosują się do obowiązujących reguł zachowania, wprowadzają atmosferę rozproszenia lub zdenerwowania. Z tego względu konieczne jest podejmowanie wobec nich działań terapeutycznych. "Działania takie mają służyć usprawnieniu umiejętności społecznych tych dzieci. Najczęściej w tym celu proponuje się grupowe zajęcia terapeutyczne – wyjaśnia Święcicka. – Jednak moje doświadczenia wskazują, że zajęcia grupowe powinny być uzupełnione, a najlepiej poprzedzone, indywidualną terapią dziecka". Według psycholog z UW, indywidualny kontakt z dorosłym może pomóc dzieciom z ADHD rozwiązać problemy, które mogą stanowić podstawę problemów w kontaktach z rówieśnikami. MWE , PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>