ADAPT-DES stwierdza, że częstotliwość występowania zakrzepicy stentu u pacjentów z wysoką reaktywnością płytek krwi jest czterokrotnie wyższa.

Poziomy reaktywności płytek krwi powiązane z wynikami 30-dniowych badań w ramach największego jak dotąd studium na temat reaktywności płytek.
SAN DIEGO – (BUSINESS WIRE) – Accumetrics, Inc., firma, która opracowała VerifyNow(R), czyli pierwszy, szybki i łatwy w użytkowaniu system „przy łóżku chorego” do mierzenia reaktywności płytek krwi dla różnorodnych preparatów przeciwpłytkowych ogłosiła dzisiaj, że u pacjentów odznaczających się wysoką reaktywnością płytek, tj. wysokimi wartościami PRU według pomiaru za pomocą próby Accumetrics VerifyNow P2Y12 , stwierdzono mniej więcej czterokrotnie wyższą częstotliwość występowania zakrzepicy stentu, niż u pacjentów, u których nie stwierdzono wysokiej reaktywności płytek krwi, jak wynika z rejestru ADAPT-DES. Wyniki 30-dniowych badań z udziałem ponad 8 500 pacjentów zaprezentowano dzisiaj w San Francisco, na konferencji TCT 2011.

Próba VerifyNow P2Y12 stosowana jest do mierzenia poziomu blokera receptora P2Y12 oraz przeciwpłytkowego oddziaływania leków takich jak klopidogrel i prasugrel (Plavix? i Effient?)

„Zakrzepica stentu jest rzadko spotykanym, ale poważnym zaburzeniem, które może wystąpić u pacjenta po zabiegu wszczepienia stentu – powiedział dr Paul Teirstein, ordynator oddziału kardiochirurgii w klinice Scripps w La Jolla (Kalifornia). – Zebrane ostatnio dane sugerują, iż wiele z przypadków zakrzepicy wynika bezpośrednio z reaktywności płytek krwi. Badanie reaktywności płytek dostarcza dodatkowych informacji i pozwala nam, lekarzom, lepiej zrozumieć efekty prowadzonego przez nas leczenia, by obniżyć ryzyko wystąpienia u pacjentów zakrzepicy stentu”.

Odkrycia ADAPT-DES są zgodne z innymi najnowszymi publikacjami, włącznie z farmakodynamicznym badaniem GRAVITAS(1) oraz metaanalizą badania reaktywności(2) przeprowadzoną dla ponad 3 tysięcy pacjentów, które wykazały duży związek pomiędzy reaktywnością płytek a powtarzającymi się incydentami sercowo-naczyniowymi. Również świeżo opublikowane nowe wytyczne ACCF/AHA/SCAI PCI na rok 2011(3), które wskazują których pacjentów powinno się badać oraz opcje leczenia pacjentów z wysoką reaktywnością płytek przy zastosowaniu klopidorgelu.

„Rok 2011 zapisał się jako okres, w którym na ogromną skalę weryfikacji poddano kliniczną rolę badania czynności płytek krwi – powiedział prezes i dyrektor generalny Accumetrics, Timothy I. Still. – Włączając w tym roku badanie czynności płytek krwi do czterech osobnych wytycznych klinicznych oraz wkraczając w erę generyku Plavix w Stanach Zjednoczonych, istnieje coraz większa potrzeba dostarczenia lekarzom informacji niezbędnych do opracowania metod leczenia, które przynosiłyby największe efekty i przyczyniły się do zapewnienia pacjentom najwyższej jakości opieki medycznej”.

Informacje o firmie Accumetrics

Firma Accumetrics jest zaangażowana w zwiększenie medycznej świadomości dotyczącej czynności płytek krwi oraz poprawę jakość opieki medycznej dla pacjentów poddanych terapiom preparatami przeciwpłytkowymi, poprzez dostarczanie najlepszych na rynku a jednocześnie szeroko dostępnych testów diagnostycznych służących do oceny zaburzenia czynności płytek krwi.

System badania opracowany przez Accumetrics „VerifyNow System” jest pierwszą tego typu, łatwą w użyciu platformą wspomagającą pracę lekarzy przy określaniu indywidualnych reakcji pacjentów na preparaty przeciwpłytkowe. Poddając ocenie każdy z leków przeciwpłytkowych, włącznie z produktami zatwierdzonymi przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków dla aspiryny, czynniki P2Y12 (np. prasugrel (Effient?) oraz clopidogrel (Plavix?)), a także czynniki GP IIb/IIIa (e.g. ReoPro? and Integrilin?, system „VerifyNow” dostarcza cennych informacji, dzięki którym lekarze podejmują świadome decyzje o dalszym leczeniu. Próba P2Y12 VerifyNow jest przeprowadzana z użyciem testów pełnej krwi używanych w laboratoriach lub w miejscu kontaktu lekarza z pacjentem w celu poziomu płytkowego blokera receptora P2Y12. Dodatkowo, jest ona wskazana poza Stanami Zjednoczonymi do oceny ryzyka nawrotów u pacjentów z problemami sercowo-naczyniowymi.

System VerifyNow uzywany jest przez lekarzy w ponad 700 placówkach w Stanach Zjednoczonych i w ponad 70 krajach na całym świecie, gdzie leki przeciwpłytkowe są przepisywane w celu zmniejszenia w przyszłości występowania przypadków zakrzepowych, takich jak atak serca czy wylew. Więcej informacji na temat Firmy i jej produktów znaleźć można pod adresem http://www.accumetrics.com.

Logo Accumetrics i VerifyNow są zarejestrowanymi znakami towarowym firmy Accumetrics, Inc. ReoPro jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Centor, Inc. Integrilin jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Millennium Pharmaceuticals. Plavix jest zarejestrowanym znakiem towarowym sanofi-aventis. Effient jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Eli Lilly and Company.

(1) Price, MJ. i in. Circulation. 2011;124:1132-1137
(2) Brar, S i in.. J Am Coll Cardiol 2011;58:1945-54
(3) Levine, GN. i in.. J. Am. Coll. Cardiol. opublikowane w Internecie 7 listopada 2011 r.

Źródło: Accumetrics, Inc.

KONTAKT:
Jakob Jakobsen
tel. 310-309-1003
tel. kom. 310-409-5351
e-mail: jjakobsen@biosector2.com

Accumetrics
Timothy I. Still
przewodniczący i dyrektor generalny
tel. 858-404-8260
e-mail: press@accumetrics.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

UWAGA! Za treść informacji zleconych PAP nie ponosi odpowiedzialności (ZLECONE PAP).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>