5-lecie Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet.

5-lecie Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet
Od 2009 roku działa założona przez MSD Polska Sp. z o.o.
* ponad 700 000 uczestników programu edukacyjnego Wybierz Życie- Pierwszy Krok w szkołach ponadgimnazjalnych w 11 województwach,
* program edukacyjny „Nie płać za błędy. Zapobiegaj!” dot. profilaktyki raka szyjki macicy dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym -ponad 3000 beneficjentek, które skorzystały z edukacji oraz 1750,
które wykonały badanie cytologiczne,
* wsparcie dla kobiet z rakiem narządów płciowych w ramach programu „Jestem przy Tobie”,
to tylko niektóre rezultaty współpracy Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet
z kilkudziesięcioma partnerami publicznymi i niepublicznymi.
Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet, transparentna organizacja pożytku publicznego powstała, aby zwiększać świadomość zdrowotną Polek
i poprawiać jakość opieki zdrowotnej nad kobietami.

Na początku swej działalności skoncentrowała się przed wszystkim na tematyce okołoonkologicznej zwłaszcza profilaktyce raka szyjki macicy, jednym z priorytetów Narodowego Programu Zdrowia.
Jednak zdrowie kobiet to nie tylko problemy ginekologiczne, rak piersi, czy rak szyjki macicy, ale także problemy kardiologiczne, osteoporoza, cukrzyca czy depresja. Kobiety inaczej reagują na niektóre schorzenia niż mężczyźni. Dlatego misją Fundacji jest stałe podnoszenie wśród kobiet świadomości zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, a także budowanie przyjaznego środowiska dla poprawy postaw prozdrowotnych.
„Analizujemy system opieki zdrowotnej nad kobietami w Polsce, angażujemy się w budowę partnerstwa na rzecz promocji profilaktyki i zdrowego stylu życia, traktując zdrowie kobiet kompleksowo, nie skupiając się na jednym schorzeniu. Szczególne znaczenie przywiązujemy do edukacji, jako niezbędnego elementu w podnoszeniu świadomości zdrowotnej kobiet i ich rodzin” – powiedziała prezes Fundacji, Małgorzata Stelmach.
Kierunki działania Fundacji wytycza Rada Programowa, w której skład wchodzi 15 wybitnych ekspertów z dziedziny socjologii, ginekologii, onkologii, kardiologii, diabetologii, psychiatrii, reumatologii, zdrowia publicznego i innych. Honorowy Patronat nad organizacją objęła była Sekretarz Stanu USA – Madeleine Albright.

„Jesteśmy po to, aby pomagać kobietom w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Takim, które wkraczają w dorosłość wpajamy wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych, które mogą uchronić ich życie w przyszłości. Kierujemy też nasze działania do kobiet chorych na nowotwory i wspieramy w trudnych chwilach. Docieramy do kobiet, którym życie nie szczędzi problemów i pracujemy nad tym, by zyskały świadomość prozdrowotną,
ale także  wspólnie z partnerami stwarzamy im warunki do dbania o  zdrowie” – powiedziała Przewodnicząca Rady Programowej, prof. dr hab. Violetta Skrzypulec-Plinta.
Fundacja realizuje i wspiera programy i inicjatywy o zasięgu ogólnopolskim, a także regionalnym, takie jak:
> Wybierz Życie – Pierwszy Krok – jeden z największych programów edukacyjnych
w obszarze zdrowia, skierowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy. Przez 5 lat w programie wzięło udział 11 województw, ponad 700 000 uczniów z 2200 szkół. Do prowadzenia zajęć przygotowano niemal 2500 nauczycieli.
Głównym partnerem Fundacji MSD są wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne.
> Nie płać za błędy! Zapobiegaj! – program edukacyjny stworzony, aby pomóc lokalnym samorządom w dotarciu do kobiet zagrożonym wykluczeniem społecznym
i zwiększeniu ich wiedzy nt. profilaktyki raka szyjki macicy i nakłonieniu do robienia badań profilaktycznych. Głównym partnerem są samorządy lokalne i odziały NFZ.
> Jestem przy Tobie – program skierowany do kobiet chorych na nowotwory narządów rodnych i ich bliskich. Na stronie www.jestemprzytobie.pl można znaleźć ciekawe wywiady z ekspertami z zakresu ginekologii, dietetyki czy onkologii, można zadawać pytania ekspertom, a także dzielić się swoimi doświadczeniami na forum.
Głównym partnerem jest Fundacja Różowa Konwalia im Prof. Jana Zielińskiego.
> Forum Promocji Zdrowia Kobiet – to platforma partnerskiej współpracy prowadzenia konstruktywnego dialogu pomiędzy specjalistami służąca rozwijaniu mechanizmów umożliwiających efektywne wdrażanie wypracowywanych rozwiązań. To także coroczne konferencje poświęcone różnym zagadnieniom z zakresu zdrowia publicznego. Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet zainicjowała w ten sposób otwartą, publiczną dyskusję o sytuacji zdrowotnej Polek. Wydała także wspólnie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny Raport „Polki 2013 – zdrowie i jego zagrożenia”, który jest analizą sytuacji zdrowotnej Polek na tle Europy. Definiuje największe zagrożenia dla życia i zdrowia i proponuje rozwiązania systemowe, których podjęcie jest niezbędne na szczeblu centralnym oraz lokalnie przez władze samorządowe.
> Fundacja wspólnie z Polskim Towarzystwem Ginekologicznym oraz i Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej jest inicjatorem Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy – ruchu społecznego którego celem jest zmniejszenie
o 50% zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy do roku 2020.

Koalicje tworzy obecnie ponad 100 podmiotów reprezentujących wszystkie sektory rynku zdrowia.
Obok Raportu „Polki 2013 – zdrowie i jego zagrożenia” Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet współtworzyła także inne publikacje z zakresu zdrowia kobiet, m.in.: „Profilaktyka ginekologiczna dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym” opracowanie wspólnie z Polską Akademią Nauk, „Rekomendacje kompleksowych zmian w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy” wspólnie z Polską Koalicją na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, „Profilaktyka HPV w Polsce” opracowanie powstało we współpracy PTG, PTGO oraz Służby Zdrowia.

Więcej informacji na stronach:
Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet http://www.fzk.org.pl/
Wybierz Życie – Pierwszy Krok http://www.pierwszykrok.edu.pl/#/uczniowie/pierwszy_krok
Jestem przy Tobie http://jestemprzytobie.pl/
Nie płać za błędy! Zapobiegaj! http://www.zapobiegaj.org.pl/
Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy http://www.fzk.org.pl/program-koalicja-rsm-6.html

Kontakt
Małgorzata Stelmach, m.stelmach@fzk.org.pl, 601 947 746

Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>