220 mln zł na badania dotyczące chorób cywilizacyjnych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy dla polskich naukowców 220 mln zł na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym. We wtorek ogłoszono drugą edycję konkursu w ramach programu STRATEGMED. W założeniach programu choroby cywilizacyjne, takie jak nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, a także choroby neurodegeneracyjne, określono jako największe zagrożenie zdrowotne w perspektywie najbliższych lat. „Dlatego w obliczu wyzwania, jakim jest postępujące starzenie się społeczeństwa, szczególny nacisk powinno się położyć na kwestie związane z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Program STRATEGMED, na który NCBR przeznaczył łącznie 800 mln zł, stanowi odpowiedź na to wyzwanie” – poinformowali przedstawiciele NCBR w przesłanym PAP komunikacie.

W programie STRATEGMED finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycynie regeneracyjnej. Budżet drugiego konkursu na ich realizację wynosi 220 mln zł.

Przewodniczący Rady NCBR prof. Jerzy Kątcki podkreśla, że jednym z celów programu jest wzrost pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach nauki objętych programem. Efektem programu ma być też komercjalizacja rozwiązań dotyczących profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji. „Spodziewamy się, że w wyniku programu zostaną wykreowane dynamiczne, młode zespoły badawcze, w międzynarodowym składzie i o silnej, udokumentowanej pozycji międzynarodowej” – zaznacza Kątcki.

W stosunku do poprzedniej edycji programu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wprowadziło kilka istotnych zmian w procedurze konkursowej – jest ona teraz jednoetapowa. Poza tym w projekcie konieczny jest udział partnera z przemysłu.

„Udział przedsiębiorcy w projektach badawczo-rozwojowych jest gwarancją, że końcowy produkt znajdzie zastosowanie. Wymagane będzie także uwzględnienie w projekcie fazy przygotowań do wdrożenia” – wyjaśnia dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski. – Aby jeszcze bardziej zmotywować przemysł do inwestowania w prace B+R dodatkowymi punktami nagrodzimy projekty, w których przedsiębiorca zadeklarował wysoki wkład własny”.

Program STRATEGMED będzie realizowany do końca 2017 roku. W pierwszym konkursie NCBR przeznaczyło na projekty 310 mln zł. W przyszłym roku ogłoszony ma być – zgodnie z zapowiedziami centrum – jeszcze jeden konkurs na kwotę około 270 mln zł. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>